Školní projekty

Všechny studentské výstupy z odborných i uměleckých projektů jsou k vidění v rozsáhlém online archivu Přírodní školy na adrese archiv.prirodniskola.cz.

Níže uvádíme výber jen těch nejzajímavějších.