umělecký výjezd - společně studujeme scénář

Podpořte nás

Chcete nás podpořit?

Pokud byste chtěli podpořit naši školu a její aktivity, budeme moc rádi. Podpořit nás můžete různým způsobem, finančně i hmotnými dary.

Můžete přispět:

 • na naše aktivity na portále darujme.cz,
 • na pomůcky do výuky či technické a jiné vybavení školy (finanční či hmotný dar)

Za jakoukoli Vaši pomoc moc děkujeme.

Pro všechny dary rádi vystavíme potvrzení o daru.
Další dotazy týkající se možné podpory školy zasílejte na adresu fundraising@prirodniskola.cz.

 

aktuální běžící kampaně na portále darujme.cz:

 

pomůcky a vybavení školy:

 • Dataprojektory (2 ks) | 9000 Kč za kus
 • Bluetooth reproduktor | 1000 Kč
 • Notebooky k zapůjčení studentům pro práci ve výuce nebo pro výuku (4 ks) | 9000 Kč za kus
 • Mikroskopy (2 ks) | 12000 Kč za kus
 • Binokulární lupa (2 ks) | 5500 Kč za kus
 • Čítanky pro gymnázia (autor Vladimír Prokop) (100 ks) | 72 Kč za kus
 • Knihovní fond - povinná literatura ČJ seznam titulů k ústní části maturitní zkoušky; do knihovního fondu lze věnovat i použité knihy | více zde
 • Meteorologická stanice - pomůcka pro zeměpisné projekty týkající se počasí a jeho monitoringu | 20000 Kč
 • Měřič kvality vzduchu - pomůcka pro zeměpisné projekty týkající se kvality ovzduší a jeho monitoringu | 2000 Kč
 • Školní atlas dnešního světa - online přístup, pomůcka do výuky zeměpisu | 6700 Kč
 • Školní atlas dnešního  Česka - online přístup, pomůcka do výuky zeměpisu | 4800 Kč
 • Basketbalové míče (3 ks) | 500 Kč za kus
 • Míče na vybíjenou (3 ks) | 400 Kč za kus