Kurzy první pomoci pro školy a veřejnost

Kurzy první pomoci se na Přírodní škole pořádají už od jejího založení. Každoročně proběhne kolem pěti kurzů na různých školách a vždy jeden pro širokou veřejnost. Kurzy na školách organizují a lektorují studenti ve spolupráci s učiteli a profesionálními odborníky (doktoři či záchranáři z řad abolventů naší školy). Během roku se v organizaci všechny třídy vystřídají. Celodenní sobotní kurz pro veřejnost organizují společně dobrovolníci ze všech tříd školy a učitelský sbor. V roce 2018 se uskutečnil již 11. ročník. Tento kurz se koná každoročně na podzim v protorách Salesiánského centra v Kobylisích v Praze 8. Studenti rovněž pravidelně zpravidla jednou za rok procházejí odborným kurzem, který je součástí vzdělávacího plánu Přírodní školy, který je na pořádání těchto akcí připraví.

Uspořádáné kurzy:

  • 11/2019 - Salesiánké centrum Kobylisy - kurz pro veřejnost se simulačním závodem
  • 04/2019 - Divoká Šárka - simulační závod pro studenty Přírodní školy pořádaný staršími spolužáky
  • 04/2019 - Praha, Roztyly - kurz první pomoci a simulační závod pro CZŠ Svatého Augustina
  • 03/2019 - ZŠ Mnichovice společně se ZŠ Strossmayerovo náměstí v rámci projektu Kolegiální podpora
  • 11/2018 - Salesiánké centrum Kobylisy - kurz pro veřejnost se simulačním závodem
  • 10/2018 - Liteň - kurz první pomoci a simulační závod pro ZŠ Naše škola
  • 06/2018 - Bratská škola Holešovice - kurz a simalační závod pro první stupeň ZŠ
  • 06/2018 - Komunitní škola Mandala, ZŠ Otevřeno - kurz a simalační závod pro první stupeň ZŠ
  • dříve pořádané kurzy a simulační závody: ZŠ Terezín, Gymnázium Hořice, ZŠ Středokluky a další

Celodenní kurz pro veřejnost

Po registraci projdou účastníci krátkým písemným vědomostním testem na téma první pomoci. Podle výsledků testu jsou poté rozřazeni do větších, asi dvacetičlenných, skupin. V těchto skupinách absolvují v průběhu dopoledne několik interaktivních seminářů, v nichž jsou seznámeni se základy první pomoci. Dozvědí se například, jak ošetřit a obvázat poraněnou končetinu, popáleninu, omrzlinu, jak zasáhnout v případě infarktu, astmatického záchvatu či náhlé příhody mozkové. Nacvičí si Rautekův manévr či masáž srdce. Zkusí si sestavit improvizovaná nosítka, a také zjistí, jak postupovat při hromadné nehodě. Naučí se, jak správně komunikovat s dispečerem záchranné služby.

Nabyté znalosti a nacvičené dovednosti uplatní účastníci v odpoledním simulačním závodě, který absolvují v malých skupinkách. Procházejí několik stanovišť, kde figuranti – studenti Přírodní školy – připravili krizové situace. Účastníci musí na situaci správně zareagovat a vyřešit ji. Na každém stanovišti obdrží skupinka jak bodové ohodnocení, tak krátké ústní zhodnocení způsobu, jak si se situací poradili.

Po ukončení závodu je vyhlášeno pořadí jednotlivých skupin a vítězové obdrží ceny. V úplném závěru si ještě připomínáme správné postupy při řešení situací na jednotlivých stanovištích.

Instruktážní videa první pomoci, která vznikla v rámci profilové práce jednoho z našich studentů: