POŘÁDÁME: Kurz první pomoci pro veřejnost | 23. listopadu

Kurzy první pomoci se na Přírodní škole pořádají už od jejího založení. Každoročně proběhne kolem pěti kurzů na různých školách a vždy jeden pro širokou veřejnost. Kurzy na školách organizují a lektorují studenti ve spolupráci s učiteli a profesionálními odborníky (doktoři či záchranáři z řad abolventů naší školy). Během roku se v organizaci všechny třídy vystřídají. Celodenní sobotní kurz pro veřejnost organizují společně dobrovolníci ze všech tříd školy a učitelský sbor. V roce 2018 se uskutečnil již 11. ročník. Tento kurz se koná každoročně na podzim v protorách Salesiánského centra v Kobylisích v Praze 8. Studenti rovněž pravidelně zpravidla jednou za rok procházejí odborným kurzem, který je součástí vzdělávacího plánu Přírodní školy, který je na pořádání těchto akcí připraví.

Kurz první pomoci pro veřejnost v roce 2019:

sobota 23. listopadu 2019 - Salesiánské centrum v Praze > PŘIHLAŠOVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE

Ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže v Praze Kobylisích budeme pořádat tradiční kurz, kde se naučíte základy první pomoci a navíc si vše vyzkoušíte i v praxi v rámci simulačního závodu. V letošním roce se uskuteční 12. ročník.

Akce je přístupná pouze dopředu přihlášeným zájemcům, přihlašte se prosím ve formuláři.

Uspořádáné kurzy:

  • 04/2019 - Divoká Šárka - simulační závod pro studenty Přírodní školy pořádaný staršími spolužáky
  • 04/2019 - Praha, Roztyly - kurz první pomoci a simulační závod pro CZŠ Svatého Augustina
  • 03/2019 - ZŠ Mnichovice společně se ZŠ Strossmayerovo náměstí v rámci projektu Kolegiální podpora
  • 11/2018 - Salesiánké centrum Kobylisy - kurz pro veřejnost se simulačním závodem
  • 10/2018 - Liteň - kurz první pomoci a simulační závod pro ZŠ Naše škola
  • 06/2018 - Bratská škola Holešovice - kurz a simalační závod pro první stupeň ZŠ
  • 06/2018 - Komunitní škola Mandala, ZŠ Otevřeno - kurz a simalační závod pro první stupeň ZŠ
  • dříve pořádané kurzy a simulační závody: ZŠ Terezín, Gymnázium Hořice, ZŠ Středokluky a další

Celodenní kurz pro veřejnost

Po registraci projdou účastníci krátkým písemným vědomostním testem na téma první pomoci. Podle výsledků testu jsou poté rozřazeni do větších, asi dvacetičlenných, skupin. V těchto skupinách absolvují v průběhu dopoledne několik interaktivních seminářů, v nichž jsou seznámeni se základy první pomoci. Dozvědí se například, jak ošetřit a obvázat poraněnou končetinu, popáleninu, omrzlinu, jak zasáhnout v případě infarktu, astmatického záchvatu či náhlé příhody mozkové. Nacvičí si Rautekův manévr či masáž srdce. Zkusí si sestavit improvizovaná nosítka, a také zjistí, jak postupovat při hromadné nehodě. Naučí se, jak správně komunikovat s dispečerem záchranné služby.

Nabyté znalosti a nacvičené dovednosti uplatní účastníci v odpoledním simulačním závodě, který absolvují v malých skupinkách. Procházejí několik stanovišť, kde figuranti – studenti Přírodní školy – připravili krizové situace. Účastníci musí na situaci správně zareagovat a vyřešit ji. Na každém stanovišti obdrží skupinka jak bodové ohodnocení, tak krátké ústní zhodnocení způsobu, jak si se situací poradili.

Po ukončení závodu je vyhlášeno pořadí jednotlivých skupin a vítězové obdrží ceny. V úplném závěru si ještě připomínáme správné postupy při řešení situací na jednotlivých stanovištích.

Instruktážní videa první pomoci, která vznikla v rámci profilové práce jednoho z našich studentů: