Výsledky mimořádné výzkumné Expedice Kokořínsko 2020

Tradiční téměř měsíční bádání ve věkově smíšených skupinách, které běžně probíhá na konci školního roku v červnu jsme v důsledku mimořádných opatření COVID-19 museli v roce 2020 přesunout na začátek září a uskutečnit výzkumy ve zkrácené týdenní podobě.