Výsledky student. výzkumů Expedice Vltava - Labe - Ohře 2023

Letošní 30. Expedice Přírodní školy nás zavedla do povodí tří řek – Labe, Vltavy a Ohře. Letos do terénu vyrazilo osm věkově smíšených skupin, ve kterých se kluci a holky naší školy setkali, aby společně prožili strasti a radosti výzkumů a společné hospodaření. Během horkých červnových dnů jsme navštívili odvážlivce, kteří podnikají v zemědělství, prozkoumali chodby a příkopy terezínské pevnosti, hledali zprávy z minulosti, ať už dávné nebo nedávné. Potěšili jsme seniory svou přítomností a naslouchali jejich příběhům, objevovali první lásky Antonína Dvořáka a naslouchali jeho skladbám. Dokonce jsme prozkoumali divočinu na místech, kde by ji nikdo nečekal..

Pokud jste nebyli automaticky přesmerování na, klikněte prosím zde.