Naučná stezka Smolotely - Maková hora

Od roku 2009 můžete navštívit Naučnou stezku okolím Smolotel a Makové hory, kterou vybudovali studenti naší školy. Nápad vznikl v průběhu výzkumu historie a současnosti okolní krajiny. Studenti si samsotatně napsali žádost o grant, který vybudování stezky finančně zaštítil. Mimoto stezku vlastnoručně zbudovali (včetně turistického značení, přípravy tabulí, jejich osazení a zabetonování apod.) a projekt od samého začátku až po vybudování stezky také řídili. Výsledkem je 7 informačních tabulí na cca. 6 km dlouhém okruhu.
Více na stránkách Naučné stezky – www.smolotely.com, nebo ve filmu o vzniku naučné stezky