Expedice Tepelsko 2017

Letošní klíčová témata: Hrad a záměk Bečov, Krajinná archeologie, Kostely v okolí Kláštra Teplá, Geodetická zaměřování, Program pro školy v prostorách Klášter teplá a Hroznatovy akademie, Odpady v přírodě v okolí Teplé, Biologický průzkum rybníků, Minerální prameny

Letošní základna Expedice bude v prostorách Kláštera Teplá, kterému děkujeme za mnohaletou spolupráci.

Expedice se koná na konci každého školního roku. Studenti se jí mohou zúčastnit pouze tehdy, pokud včas splní dílčí průběžné zkoušky a úkoly, tzv. "podmínky" za celý školní rok ve všech vyučovacích předmětech. Během tohoto projektu studenti ve věkově smíšených skupinách pracují více než měsíc na vlastním výzkumném projektu. Každoročních šest až osm témat spojuje určitá část Česka, kde probíhá terénní dvoutýdenní část Expedice. Studenti si sami vybírají či přímo navrhují téma, kterému se budou věnovat, a témata jsou velmi pestrá – od čistě přírodovědně zaměřených až po spíše umělecké či prožitkové práce. Častá je i příprava a realizace výukových programů pro místní děti.