Jak funguje studentská rada Přírodní školy?

Studentská rada (tradičně zvaná také kapitanát) je tvořena kapitány jednotlivých studentských kruhů, tj. každou třídu zastupuje v radě pět tajně volených kapitánů. Její funkční období je jeden školní rok. Na toto období také rada volí předsedu a místopředsedu, dále pokladníka, mluvčího a předseda jmenuje tajemníka.

Pokud jste nebyli automaticky přesmerování na, klikněte prosím zde.