zevlovak

Klub Zevlovák

V odpoledních hodinách se využívá prostor učeben pro klub Zevlovák, který organizuje SHM Klub Praha a Zdiby, z. s.

Gymnázium Přírodní škola, z.ú. dlouhodobě spolupracuje s SHM Klub Praha a Zdiby, z.s.

V rámci klubu Zevlovák probíhají činnosti:

  • klub vědců
  • výtvarný kroužek
  • kroužek latiny
  • psychologické poradenství pro studenty
  • doučování.

Děkujeme za finanční podporu činnosti klubu Zevlovák, na jehož provoz přispívá Magistrát hl. města Prahy.