Kdo jsme

Gymnázium Přírodní škola, z.ú.

Přírodní škola byla založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Naší hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu, místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Důraz klademe na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu.

Konkrétně lze charakterizovat systém Přírodní školy následujícími hlavními prvky:

 • Malý, vzájemně provázaný kolektiv školy, přátelská atmosféra. Maximální celková kapacita školy je kolem 90 studentů*ek.
 • Studijní výjezdy, časté společné pobyty celého školního kolektivu mimo Prahu (6–8 týdnů ze školního roku).
 • Maximální zapojení studujících do organizace a života školy (samospráva, lektorské praxe, systém patronů mladších studentů*ek). Možnost volby v rámci jednotlivých činností a programů i podílu na rozhodování o věcech celku pro každého člena*ky komunity. Pokud vás zajímá jak funguje studentská rada, můžete se podívat zde.
 • Specifický systém zkoušení a hodnocení (systém dílčích zkoušek, tzv. podmínek a zápočtů) vedoucí k tomu,
  že student*ka si sám do značné míry stanovuje konkrétní cestu dosažení výchovně-vzdělávacích cílů a stává se aktivním činitelem svého vlastního formování.
 • Komplexní dlouhodobé výzkumné a tvůrčí projekty vázané na malé věkově smíšené skupiny vyžadující maximální podíl práce dětí v rámci samostatně zvoleného tématu (expedice, umělecké projekty).
 • Společné cíle školního kolektivu, v rámci jejichž dosahování je důležitý podíl dětí, učitelů*ek i spolupracovníků. Důraz na cíle, které jsou užitečné obecně a přesahují omezené zaměření na školu jako takovou – spolupráce s dětským domovem, kurzy a workshopy vedené studenty a učiteli pro děti mimo školu, výzkumné a další aktivity v regionech, organizace různých setkání, kulturních akcí, ediční a publikační činnost atd.

Hodnoty, na kterých stojí naše škola

 • týmový duch
 • učení jako osobní rozvoj
 • překonávání sebe sama
 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivní pomoc ostatním
 • osobní příklad
 • empatie a úcta k druhým
 • poctivost a opravdovost
 • praktičnost
 • smysluplnost a přesah
 • souznění s přírodou

Mise – proč naše škola existuje?

Škola v našem pojetí je všestrannou přípravou i plnohodnotným životem.
Do všeho, co ve škole děláme, maximální měrou zapojujeme děti.

Jak se snažíme misi naplnit:

 • výchova a vzdělávání probíhají prostřednictvím společných činností a osobního příkladu - děti se nejvíce učí
  a vychovávají navzájem od sebe v přirozených (tj. věkově smíšených) skupinách
 • společné vytváříme pravidla a snažíme se o jejich důsledné dodržování (řád všedního dne)
 • děti by měly cítit, že jsou přijímány, že se jim osobně věnujeme a máme je rádi
 • máme  promyšlený systém  studentské samosprávy, která se významně podílí na rozvoji,
  organizaci a hodnocení naší školy
 • vše co děláme, by mělo být smysluplné a užitečné i pro naše okolí
 • mezioborové vzdělávání

 

 

inspirace a pedagogický systém ʺPřírodní školaʺ podrobněji

Možná uvítáte možnost podívat se na film Škola snů od našeho studenta  
nebo krátký dokument z jednoho z výjezdů Přírodní školy na Sluneční paseku.

Krátká videa z okamžiků ze školního života:

Další filmy, hrané i animované, hudební a divadelní představení
z dílny našich studentů je možné zhlédnout v online archivu Přírodní školy.

 • Více se o Přírodní škole dočtete v knize Výchova jako dobrodružstí (2017), která se nesnaží být další teoretickou příručkou o výchově dětí a dospívajících, ale představuje konkrétní doporučení z 23leté praxe fungování gymnázia Přírodní škola. Navíc je doplněná o autentické vyprávění a zkušenosti jeho studentů a absolventů.
 • Rovněž se můžet začíst do knihy Přírodní škola - Cesta jako cíl (2011). První část knihy detailně popisuje historii školy a její výcoj od roku 1993 do roku 2010. V druhé polovině najdete specifika pedagogického systému. Kniha zároveň nabízí inspiraci k projektové práci v rámci gymnaziální výuky - tipy, postupy, chyby apod.