Expedice Javořická vrchovina 2015

Záznamy prezentací výsledků expedice, které proběhly 29. června najdete zde. 

Seznam skupin a témat:

  • Školství na Slavonicku před rokem 1989
  • Průzkum vhodnosti prostředí pro výskyt vybraných vodních ptáků na rybnících Javořické vrchoviny
  • Dokumentace zdravotního stavu smrčin a bučin v jižní části Javořické vrchoviny s důrazem na možnost obnovy přirozeného porostu
  • Kostely vyprávějí aneb tři krát tři pohledy z Dačičckého kraje
  • Dokumentace vodní mlýnů
  • Zapomenuté zámecké perly jižních Čech, dokumentace historie a architektury drobných sídel na Javořické vrchovině
  • Průzkum čistoty vody ve vybraných tocích obcí Javořické vrchoviny
  • Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování