Spolupracujeme a podporujeme

Naši sponzořiPodporujeme

Následující projekty, události, činnosti apod. jsou nám blízké a v mnohých ohledech se inspirovali naším pedagogickým systémem Přírodní školy. Rádi bychom Vás na ně upozornili:

 • Hořické gymnázium
  Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních. Díky plánovanému nižšímu počtu žáků ve třídách (15-20) bude možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení. Systém školy tojí na zkušenostech naší školy (podmínkový systém, výjezdy mimo školu, expedice atd.). Se školou jsme v úzkém kontaktu a systém se v celé řadě věcí inspiruje naší školou.
 • Základní škola Otevřeno
  Učení v ZŠ Otevřeno probíhá v pohyblivých blocích, ve kterých mají děti prostor plánovat vlastní postup v rámci jednotlivých předmětů a vybírat si pro práci vhodné pomůcky. Škola učí děti spolupracovat ve věkově smíšených skupinách.
 • Komunitní škola Mandala a Rodinný klub Klíček
  Prvotním impulzem ke vzniku Mandaly byla chuť vzdělávat vlastní děti jinou cestou než je klasický přístup k učení. Záhy se ukázalo, že podobně smýšlejících rodičů je v okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi více, a tak začala myšlenka Mandaly jako komunitního vzdělávání růst. Tři ženy spojil jeden společný cíl – nabídnout dětem svobodný prostor k radostnému objevování světa, zkoumání a učení se přirozeným způsobem a v souvislostech. Ve sdružené škole je dítě zapsáno k domácímu vzdělávání. Veškerou odpovědnost za vzdělávání tedy přebírají rodiče. Mandala funguje od května 2015 jako zapsaný spolek.  Účelem Spolku je objevování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů dětí i dospělých, ve vnímání světa, přírody a sebe samých. Se školou aktuálně rozvíjíme spolupráci v rámci společných programů, do budoucna plánujeme užší spolupráci.
 • ZŠ a MŠ Adélka (Mašovice)
  Škola se nachází v Plzeňském kraji, ve vsi Mašovice, vzdálené 3 km od města Horšovský Týn. V září 2014 oslavila škola 16. narozeniny. Současný počet žáků ZŠ je 42. Jsme škola úplná, realizujeme výuku pro 1. až 9. třídu. Vzhledem k takto malému počtu zajišťujeme individuální přístup k žákům. Využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy.

 

Spolupracujeme

Naše projekty se snažíme realizovat ve spolupráci s různými institucemi a obecně prospěšnými organizacemi. Společná práce nejen že často vede k lepším výsledkům, ale také poskytuje našim studentům možnost překročit hranice školního prostředí.