Spolupracujeme a podporujeme

Naši sponzoři a partneřiPodporujeme

Následující projekty, události, činnosti apod. jsou nám blízké a v mnohých ohledech se inspirovali naším pedagogickým systémem Přírodní školy. Rádi bychom Vás na ně upozornili:

  • Hořické gymnázium
    Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních. Díky plánovanému nižšímu počtu žáků ve třídách (15-20) bude možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení. Systém školy tojí na zkušenostech naší školy (podmínkový systém, výjezdy mimo školu, expedice atd.). Se školou jsme v úzkém kontaktu a systém se v celé řadě věcí inspiruje naší školou.
  • ZŠ a MŠ Adélka (Mašovice)
    Škola se nachází v Plzeňském kraji, ve vsi Mašovice, vzdálené 3 km od města Horšovský Týn. V září 2014 oslavila škola 16. narozeniny. Současný počet žáků ZŠ je 42. Jsme škola úplná, realizujeme výuku pro 1. až 9. třídu. Vzhledem k takto malému počtu zajišťujeme individuální přístup k žákům. Využíváme systém slovního hodnocení. Škola stojí na principech globální výchovy.

 

Spolupracujeme

Naše projekty se snažíme realizovat ve spolupráci s různými institucemi a obecně prospěšnými organizacemi. Společná práce nejen že často vede k lepším výsledkům, ale také poskytuje našim studentům možnost překročit hranice školního prostředí.