Přírodní škola získala ocenění Český Goodwill

Přírodní škola získala prestižní ocenění Český Goodwill v kategorii Partner, která vyzdvihuje podnikatele
a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně a jsou spolehlivým a váženým partnerem. Děkujeme!

Cílem kategorie Partner je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně
a transparentně ke svým stakeholderům, zejména pak zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, stejně jako investorům či akcionářům a jsou jim spolehlivým a váženým partnerem.