Kniha o Přírodní škole - CESTA JAKO CÍL

VYŠLA KNIHA O PŘÍRODNÍ ŠKOLE!

V únoru t.r. vyšla po dlouhé přípravě kniha Cesta jako cíl, jejímž autorem je František Tichý, ředitel školy. Vydání knihy by se neobešlo bez lidí, kteří jej podpořili finančně, nebo vlastní prací. Děkujeme vám všem. Kniha je rozdělena do dvou částí:

  • První část, nazvaná Vzpomínky, mapuje rok za rokem historii školy od založení až do roku 2009. Vyprávění zahrnuje nejen krizové a zlomové okamžiky, ale i každodenní a výjezdové události. Slovo má v tomto vyprávění kromě autora také školní kronika a celá část je doplněna více jak stovkou černobílých a několika desítkami barevných fotografií.
  • Druhá část je nazvána Zkušenosti a popisuje a reviduje pedagogický systém Přírodní školy (podmínkový systém, školní výjezdy, vývoj a fungování samosprávy ad.). Může sloužit jako zdroj nápadů, jako vodítko pro vedení projektů se studenty ale také jako upozornění na omyly, ke kterým během šestnácti let provozu školy došlo a z kterých je možné se poučit.

Doufáme, že kniha potěší jak bývalé studenty školy a členy jejich rodin, tak další přátele a spolupracovníky školy. Současně budeme rádi, pokud kniha poslouží jako inspirace kolegům, kteří se stále rozhlíží a kteří by například rádi prohloubili projektovou činnost na své škole.

JAK A KDE KNIHU KOUPIT?

Rádi bychom zdůraznili, že veškeré finance, získané prodejem knihy budou použity pro rozvoj školy a podporu studentských školních projektů.

Cena knihy je 250,-Kč. Knihu lze zakoupit přímo ve škole (kancelář), nebo ji lze objednat na emailové adrese: bicak@prirodniskola.cz V případě emailové objednávky vám pak knihu můžeme zaslat (není v ceně), nebo ji předat jiným (dohodnutým) způsobem. Knihu vám mohou dodat také studenti Přírodní školy. V nejbližší době by se kniha měla navíc objevit také na stáncích některých knihkupectví. V dostatečném předstihu vyvěsíme informaci o knihkupectvích, která by měla knihu nabízet.

Vydání knihy finančně podpořili následující dárci, kterým mnohokrát děkujeme:

Vorka Jan, Mrázek Jakub, Křelina Jan, Musilová Lenka, Matura Marek, Šuma Jan, Hlaváčková Silvie, Novotná Klára, Kopejtko Jiří, Kopencová Zuzana, Pitro Petr, Vinšovi Hana a Petr, Malá Jitka a rodina Uliční Barbora a Petr, Adamec Otto a Adamcová Eva, Kekrt Luboš, Hegrlík Ludvík s rodinou, Proškovi Eva a Martin, Kubcová Lenka, Lhoťan Jiří, Valdauf Martin, Jindra Vojtěch, Voves Miloslav, Rotrekl Jakub, Pavlíčková Jitka, rodina Sládečkových, Schlangerová Hanka, rodina Šerksových, Skarnitzl Radek, Kalašová Mária, Kudláček Luďek, Nedbal Viktor, Mašek Jan, Kekrt Radek, Vosmík Jiří, Švarc Jan, Dohnal Petr, rodina Nehasilových, Mucha Cyril a rodina, Göndör Tomáš, Kudera Martin, Sikyta Josef