Výtvarné instalace v zaniklých místech v Ralsku

Bývalý vojenský prostor Ralsko

Zveme Vás k návštěvě pěti zaniklých míst bývalého vojenského prostoru Ralsko, do kterých jsme na počátku srpna 2012 umístili výtvarné instalace. Práce na nich započala v rámci projektu našeho gymnázia Přírodní škola - Expedice Ralsko 2012. Každé z těchto míst nás nadchlo svou jedinečností a atmosférou, na každém jsme cítili zcela jiný pocit. Dlouho jsme přemýšleli, jak do těchto míst opět vnést život. Cesta k současné podobě instalací byla dlouhá a pomohla nám k ní celá řada lidí, i díky nim na ně může nyní přímo pod širým nebem narazit i vy. Snažili jsme se, aby svou podobou nerušili jedinečnost každého místa a naopak ho ještě obohatili.

V dějinách se na tomto území hned několikrát mísilo mnoho životních osudů. Konec „civilizovaného“ života nastal po vzniku vojenského prostoru Ralsko, vesnice v již tak málo obývaném prostoru musely zcela zaniknout. Kraj to byl do té doby i tak pustý a poměrně málo osídlený. Hlavním důvodem byl nedostatek vody. Ve východní části protéká Zábrdka, jejíž údolí je naopak na zdroje pitné vody vydatné.

Prakticky všechny dějinné zlomy naší historie se na těchto místech otiskly. Velká část vesnic, které spadaly do vnitřních Sudet, musela být opuštěna německy mluvícími obyvateli. Úplný zánik nastal se vznikem vojenského prostoru. Najednou se z krajiny stalo temné území plné tajemství. Nikdo moc nevěděl, co se pár kilometrů od jejich domovů děje. Ještě pár let po zrušení vojenského prostoru člověk měl jakýsi stísněný pocit, když procházel tímto územím, o to více se paměť vytrácela, zapomenuto bylo na zaniklé vesnice. Štěstí, že se sem postupně vracel život. Až paradoxní je, jak cenné území bez lidí tu dnes máme.

Proto připomeňme tato místa, místa opuštěná. Chtěli jsme vrátit do míst, která nás při naší pouti krajem zaujala, trochu té hravosti a radosti, z kterých se místní dříve jistě těšili. Vybrali jsme pět míst, těch pro nás nejkrásnějších, nesoucích náladu a cosi krásného a nevyřčeného. Zaniklý Zourovský mlýn s krásnou hrází bývalého rybníka, Palohlavy tolik vzdálené od nejbližší cesty, skryté v listí krásných starých lip v ohradě obory, Křída s tak krásným výhledem až na Ještěd s tolik uznávanou stavbou, Okna s překrásnou atmosférou a se vší pošlapaností bývalé tankové střelnice a nakonec Krupský dvůr, jež byl zemědělskou usedlostí s přenádhernou lípou, která se zde klene a svým náručím zastřešuje jen zbylé ostatky usedlosti. Dlouho jsme přemýšleli nad formou jak tyto místa oživit, tabule svou surovostí nám do této krajiny nezapadaly. Vhodnější formou nám přišlo vytvoření instalací, které by byly ke každému místu odlišné, ale na druhou stranu se vázaly k historickým kořenům a prostředí kde leží.

Zaniklá ves okna

Zourovský mlýn

Zaniklá ves Palohlavy

Zaniklá ves Křída

Krupský dvůr - bývalé hospodářské stavení