Pozůstalost opata Heřmana Josefa Tyla

Od roku 2003 se někteří studenti Přírodní školy věnují kompletování a zpracovávání pozůstalosti a sbírání vzpomínek na bývalého tepelského opata H. J. Tyla. V rámci této práce vznikly dvě knihy, které tepelská kanonie vydala ve spolupráci s naší školou v nakladatelství Geum.

V roce 2004 vyšla kniha výňatků z Tylovy korespondence z vězení v 50. letech "Strom krásný a urostlý", a v roce 2005 rozsáhlejší "Vzpomínky na Heřmana Josefa Tyla", která chronologicky představuje život pana opata očima 17 pamětníků, jejichž vzpomínky se nám podařilo zaznamenat.

Strom krásný a urostlý Vzpomínky na Hěrmana Josefa Tyla, O.Praem

V průběhu naší práce se nám podařilo shromáždit i větší množství rukopisů H. J. Tyla. Zvláště zajímavé jsou jeho kázání, která koncem 60. a počátkem 70. let pronesl v Mariánských Lázních.

Poslední, ale neméně důležitou prací je seřazení a kategorizace pozůstalosti H. J. Tyla v knihovně Kláštera Teplá, kterou s odborným dohledem dr. Milana Hlinomaze provedl student naší školy Adam Rajčan.

Rukopisy H. J. Tyla

KÁZÁNÍ

Během naší cesty se nám podařilo získat a částečně do elektronické podoby převést několik kázání, které H. J. Tyl pronesl při svém působení v Mariánských Lázních.

KŘÍŽOVÁ CESTA

V pozůstalosti H. J. Tyla byl mimo jiné objeven rukopis knihy "Ježíš Kristus v koncentračním táboře" datovaný r. 1948. Její součástí je i doposud nepublikovaná Křížová cesta, kterou H. J. Tyl napsal pro své spoluvězně v koncentračním táboře Buchenwald.