DOJDU dál – projektové a badatelské vyučování v přírodě

Cílem programu DOJDU dál je poskytnout učitelům metodiku, materiály a inspiraci, které jim umožní pro své žáky připravit celodenní projekt vycházející z Expedice Přírodní školy. Charakteristickými prvky programu jsou především skupinová práce, vrstevnické učení, badatelský přístup a projektové vyučování probíhající z významné části venku v přírodě. Metodické materiály pro učitele zahrnují popis celkového rámce programu (příprava, průběh projektového dne) a detailní popis osmi terénních aktivit.

Program DOJDU dál je určen především žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Prakticky byl ověřován s více než 120 dětmi ze čtyř různých škol.

Materiály k programu zahrnují brožurku se základními informacemi o programu a jeho ověřování, metodickou příručku pro učitele a podrobný popis ověřování programu. Závěrečná zpráva celého projektu se více věnuje jeho postupnému vzniku i teoretickým východiskům.

Práce vznikla v rámci závěrečních prací během studia druhého stupně gymnázia a jejími autory jsou Jasna Simonová a Lukáš Nehasil.

Prezentace a publikace programu DOJDU dál:

  • Seminář z evoluční biologie pro učitele (kurz akreditovaný u MŠMT v rámci Celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků; 12. 4. 2013, PřF UK)
  • Odborný seminář k diplomové práci, Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK (23. 4. 2013)
  • 3. místo na XXXV. celostátní přehlídce SOČ v kategorii 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (14. – 16. 6. 2013, Brno) Více zde.
  • publikace SIMONOVÁ, Jasna, Lukáš NEHASIL a Hana HAVLŮJOVÁ. Krajina známá i neznámá: jak objevovat s žáky krajinu kolem nás?: příručka k projektu Věda do škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 59 s. ISBN 978-80-7290-687-1.
  • Seminář projektu Věda do škol Krajina známá i neznámá: Jak objevovat s žáky krajinu kolem nás (23. 6. 2014, Bečov nad Teplou) Více zde.

Ke stažení: