Zájemci o studium

Vážení zájemci o studium,

přijímací řízení bude probíhat v na jaře 2019 pro školní rok 2019/2020 (třída Omíkron). Pokud chcete sledovat aktuální dění a akce pořádané školou, doporučujeme přidat se k naší stránce na Facebooku.

Školné pro novou primu a nově nastupující studenty od školního roku 2019/2020 bude 42 000 Kč za rok studia
+ platby za výjezdy (kolem 18 000 - 20 000 Kč za rok).

Dovolujeme si upozornit, že nemůžeme garantovat, kde od září 2019 bude naše škola sídlit.
Variantou může být i stěhování na zcela jiné místo v Praze.

Veškeré dotazy k přijímacímu řízení a studiu na naší škole zodpovíme na dnech otevřených dveří.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019

 • pondělí 22. října 2018 od 17:30 (proběhlo)
 • úterý 18. prosince 2018 od 15:00 (proběhlo)
 • čtvrtek 7. února 2019 od 17:30

Dny otevřených dveří začínají vždy společných setkáním v čase uvedeném výše.
Pozdější příchod není z organizačních důvodů možný.

Podoba přijímacích zkoušek

Součástí přijímací zkoušky bude kromě jednotné státní přijímací zkoušky i školní část (v minulých letech písemná zkouška všeobecného přehledu a osobní pohovor s uchazečem).  Přesnou podobu včetně termínů a kritérií přijímacího řízení upřesníme do konce ledna 2019.

Termíny:

 • 31. ledna 2019 - vyhlášení termínu 1. kola přijímacího řízení a kritérií
 • 1. března 2019 - poslední termín podání přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení,
  Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá i dotazník uchazeče a jeho zákonného zástupce.
  Ten bude zveřejněn na webu školy od 31. ledna 2019.
 • 6. a 7. dubna 2019 - výlet pro uchazeče o studium
  (uchazeči bude zaslána pozvánka na jeden z těchto dnů)
 • 16. a 17. dubna 2019 - jednotná státní přijímací zkouška a školní část přijímacích zkoušek
 • 28. dubna 2019 - nejzazší termín zveřejnění výsledků prijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

Podrobnější informace o jednotných zkouškách najdete zde.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči mohou žádat o úpravu podmínek přijímacího řízení. K přihlášce doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb., formulář je ke stažení zde. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ!
Více infomací zde.

Další důležité informace o naší  škole

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cíl a Výchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

 • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
 • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
 • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
 • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
 • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
 • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
 • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.

V případě dotazů se můžete obracet na email bicak@prirodniskola.cz.

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

 • na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 - Pí
 • na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 - Ró
 • na jaře 2025 pro školní rok 2025/2026 - Sigma
 • na jaře 2027 pro školní rok 2027/2028 - Tau
 • na jaře 2030 pro školní rok 2030/2031 - Ypsílon
 • na jaře 2031 pro školní rok 2031/2032 - Fí

Soubory