Zájemci o studium

Aktualizované pořadí uchazečů podle výsledků 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia (třída Omíkron) pro školní rok 2019/2020, 79-41-K/81 Gymnázium ke dni 21. května 2019 po konání náhradního termínu přijímací zkoušky

Na základě kritérií přijímacího řízení zveřejňujeme aktualizované výsledky 1. kola přijímacího řízení do primy pro školní rok 2019/2020 po konání náhradního termínu přijímací zkoušky ve dnech 13. a 14. května 2019. Zveřejněním seznamu pořadí uchazečů se považuje rozhodnutí za oznámené. U zvýrazněných registračních čísel a uchazečů došlo oproti rozhodnutí ze dne 30. dubna 2019 a ze dne 7. května 2019 ke změně pořadí.


V Praze dne 21. května 2019

 

Aktualizované pořadí uchazečů podle výsledků 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia (třída Omíkron) pro školní rok 2019/2020, 79-41-K/81 Gymnázium ke dni 7. května 2019

Na základě kritérií přijímacího řízení zveřejňujeme aktualizované pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení do primy pro školní rok 2019/2020. Ke změně došlo v důsledku administrativní technické chyby centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ve výsledku u jednotné zkoušky u jednoho z uchazečů. Zveřejněním seznamu pořadí uchazečů se považuje rozhodnutí za oznámené. U zvýrazněných registračních čísel a uchazečů v dokumentu došlo oproti rozhodnutí ze dne 30. dubna 2019 ke změně pořadí.

Za chybu vzniklou ne naším zaviněním se omlouváme.


V Praze dne 7. května 2019

 

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia
pro školní rok 2019/2020, třída Omíkron, 79-41-K/81 Gymnázium

dle § 183 odst. 2 školského zveřejňujeme na veřejně přístupném místě ve vstupním prostoru školy Letohradská 1 a na místě umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách www.prirodniskola.cz) na základě kritérií přijímacího řízení zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení do primy pro školní rok 2019/2020. Výsledky jsou zveřejněny pod registračními čísly, které byly rozdány uchazečům během přijímaícho řízení (jde o jiný kód než je uveden na vaší přihlášce). Rozhodnutím stanovuje ředitel školy počet přijatých uchazečů na 19. Předpokládanou kapacita stanovuje na 20 studentů po vyhodnocených náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení. Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ za oznámená a nebudou zasílána poštou ani předávána osobně (pouze na vyžádání).

Seznam přijatých uchazečů:

1.

2019075

11.

2019084

2.

2019002

12.

2019008

3.

2019009

13.

2019103

4.

2019044

14.

2019042

5.

2019074

15.

2019043

6.

2019026

16.

2019085

7.

2019038

17.

2019035

8.

2019093

18.

2019090

9.

2019015

19.

2019061

10.

2019016

 

Nepřijatým uchazečům bude poštou odesláno ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče si bude moci rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout na sekretariátu školy do středy 1. května do 15.00 hodin, poté bude odesláno poštou do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky, pokud byla na přihlášce uvedena.

Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené dle § 24 odst. 1 správního řádu. V případě odvolání je nutné toto učinit do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (ředitel školy vyhoví odvolání v případě, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči do počtu přijímaných uchazečů na příslušný obor).

Doručení zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat po odvolání.

V rámci zrychlení celého procesu přijímacího řízení a s ohledem na nepřijaté uchazeče, bychom u přijatých žáků uvítali co nejrychlejší doručení zápisového lístku nebo písemnou / e-mailovou informaci o vzdání se svého práva na přijetí na naši školu z důvodu přijetí na jinou školu.

V Praze dne 30. dubna 2019

Kritéria a forma přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia
(školní rok 2019/2020) 79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo přijímacího řízení do primy osmiletého studia se uskuteční ve dnech 16., nebo 17. dubna 2019 pro jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky a školní část přijímací zkoušky z písemného testu ze všeobecného přehledu a motivačně postojového dotazníku (jde o jiný dotazník, než uchazeči odevzdávají spolu s přiláškou ke studiu).

Pro stanovení dalších skutečností, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče proběhne v rámci 1. kola přijímacího řízení osobní pohovor. Pohovor se uskuteční během akce pro uchazeče, kterou organizujeme 13. dubna 2019.

Termíny:

 • 31. ledna 2019 - vyhlášení termínu 1. kola přijímacího řízení a kritérií
 • 1. března 2019 - poslední termín podání přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení,
  spolu s přihláškou uchazeč/ka odevzdá i dotazník uchazeče a jeho zákonného zástupce.
 • do 15. března – získá uchazeč/ka na základní škole zápisový lístek
 • 13., nebo 14. dubna 2019 – akce pro uchazeče (stanovení dalších skutečností, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče), (uchazeči bude zaslána pozvánka na jeden z těchto dnů)
 • 16., nebo 17. dubna 2019 - jednotná státní přijímací zkouška a školní část přijímacích zkoušek
 • 28. dubna 2019 - nejzazší termín zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  v 1. kole přijímacího řízení CERMATEM
 • do 30. dubna 2019 – zveřejnění seznamu přijatých studentů a výsledků 1. kola přijímacího řízení

 

Další důležité informace o naší  škole

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cíl a Výchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

 • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
 • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
 • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
 • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
 • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
 • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
 • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.

V případě dotazů se můžete obracet na email bicak@prirodniskola.cz.

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

 • na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 - Pí
 • na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 - Ró
 • na jaře 2025 pro školní rok 2025/2026 - Sigma
 • na jaře 2027 pro školní rok 2027/2028 - Tau
 • na jaře 2030 pro školní rok 2030/2031 - Ypsílon
 • na jaře 2031 pro školní rok 2031/2032 - Fí

Soubory