Zájemci o studium

Vážení zájemci o studium,

nejbližší přijímací řízení se uskuteční na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 (třída Pí).

Na základě rozhodnutí správní rady a vedení školy pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat pouze studenty do sekundy osmiletého studia. Přijímací řízení do primy osmiletého studia pro tento školní rok mimořádně neproběhne. Důvodem je ustálení dynamiky školního kolektivu v kontextu nepravidelného otevírání nových ročníků.

To znamená, že se k přijímacím zkouškám do sekundy mohou hlásit žáci, kteří by je skládali ve školní roce, kdy ukončí 6. ročník ZŠ, resp. primu víceletého gymnázia.

Další přijímací řízení do primy osmiletého studia pak proběhne pro školní rok 2023/2024

přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Příjímací zkoušky budou mimořádné probíhat do sekundy (třída Pí), tj. hlásit se mohou uchazeči, kteří ve školním roce 2021/22 ukončí alespoň šestý ročník ZŠ. Protože přijímací řízení bude probíhat podle paragrafu 63 školského zákona, bude termínově i z hlediska formy a obsahu zcela probíhat v režii školy.

Informační setkání

Podrobné informace o studiu, možnost se setkat se studenty i učiteli PŠ bude na informačním setkání ve středu 20. října od 17:00 ve Stromovce. Podrobnější pozvánku najdete s předstihem na webu školy nebo je obdržíte po registraci do formuláře níže.

Jednodenní výlet pro zájemce o studium

Abychom dětem usnadnili rozhodování, jestli se skutečně na Přírodní školu chtějí hlásit, organizujeme v sobotu
23. října 2021 jednodenní výlet pro všechny zájemce. Podmínkou účasti je, aby zájemci napsali do středy 21. října e-mail na adresu prijimacky@prirodniskola.cz. Součástí e-mailu by měla být práce na téma: Můj všední den. Toto téma může zájemce zpracovat formou obrázku, komiksu nebo jako krátkou povídku nebo básničku.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu potvrzené školou (lékař není potřeba) je nutné poslat nejpozději v úterý 18. listopadu 2021, případně osobně přinést (preferovaná varianta) na sekretariát Přírodní školy během úředních hodin nejpozději 19. listopadu 2021. Při odevzdání přihlášky uchazeč či jeho zákonný zástupce obdrží „Průvodce uchazeče“ – sešítek s úkoly, které má během následujících dvou měsíců samostatně nebo v rámci akcí pro uchazeče vypracovat.

Setkání pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku ke studiu

Další dvě setkání pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku budou ve středu odpoledne 8. prosince 2021 a celý den v sobotu 8. ledna 2022. Zapojení dětí na těchto akcích budou součástí hodnocení v rámci přijímacího řízení a bude zde možné si plnit i některé z úkolů „průvodce“.

Příjímací zkoušky

Příjímací zkoušky se budou konat v rozmezí od 8. do 10. února 2022. Součástí bude písemná zkouška z českého jazyka a matematiky, test ze všeobecného přehledu a osobní pohovor. Kritéria přijímací řízení zveřejníme na tomto místě na konci listopadu a budou také součástí průvodce pro uchazeče, který zájemci o studium obdrží po odevzdání přihlášky ke studiu.

Pro úspěšné uchazeče, kteří budou přijati ke studiu, bude během jara zorganizováno několik akcí, kterých by se měli zúčastnit. Termíny a místa konání zveřejníme ještě do konce roku 2021.

Pokud máte zájem o studium vašeho dítěte a zatím jste se neregistrovali do formuláře, prosíme Vás o to zde. Aktuální informace vám pak budeme pravidelně posílat.

 

Další dotazy nebo upřesnění na emailu prijimacky@prirodniskola.cz.

 

Máte zájem dostávat aktuální infomace o přijímací řízení do emailu? 
Registrujte se prosím do formuáře níže.

Pokud chcete sledovat aktuální dění a akce pořádané školou, doporučujeme přidat se k naší stránce na Facebooku.

Školné je aktuálně od roku 2019/2020  42 000 Kč za rok studia, výše pro rok 2022/2023 bude upřesněna v průběhu podzimu. Kromě školného je potřeba počítat s náklady za výjezdy, které jsou aktuálně kolem 20 000 Kč za rok. Maximální částka je vždy avizována pro aktuální školní rok v září.

 

Další důležité informace o naší  škole

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cíl a Výchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

  • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
  • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
  • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
  • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
  • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
  • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
  • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.

V případě dotazů se můžete obracet na email bicak@prirodniskola.cz.

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

  • na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 - Pí - přijímáme pouze do sekundy osmiletého studia
  • na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 - Ró - přijímáme do primy osmiletého studia
  • na jaře 2025 pro školní rok 2025/2026 - Sigma - přijímáme do primy osmiletého studia

Přijímací řízení do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia pro školní rok 2021/2022 (vyhlášeno 21. 5. 2021)

Soubory