Zájemci o studium

Přijímací řízení pro primu osmiletého studia 2017/2018 - Ksí

Přijímací zkoušky se skládaly z těchto částí:

 • Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky ǀ váha 60% (30% + 30%)
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání ǀ váha 1%
 • Školní přijímací zkouška z písemného testu ze všeobecného přehledu ǀ váha 9%
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče (osobní pohovor a motivačně postojový dotazník) ǀ váha 30%

Výsledky ředitel školy hodnotil dle kritérií přijímacího řízení, které stanovil ve vyhlášce ředitele školy 30. ledna.
U jednotných státních testů z matematiky a českého jazyka se do hodnocení započítal lepší výsledek, pokud uchazeč zkoušky plnil v obou možných termínech. Školní přijímací zkoušku bylo možné vykonat pouze jednou.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly dle zákona uveřejněny ve stanovené lhůtě dne 2. května 2017 anonymně pod registračními čísly uchazečů. Všem přijatým uchazečům gratulujeme.

Přijatí uchazeči v rámci autoremedury (na základě podaných odvolání)
a pořadí uchazečů po konání náhradního termínu 1. kola přijímacích zkoušek

Na základě výsledků náhradního termínu přijímacích zkoušek 11. a 12. května 2017 a počtu doručených zápisových lístků, ředitel školy stanovuje počet přijatých uchazečů na 20. V rámci autoremedury přijímá uchazeče, jež podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči byly přijati dle platného pořadí podle výsledků přijímacího řízení.

 

V případě dotazů se můžete obracet na email sekretariat@prirodniskola.cz nebo na 777 857 389.

 Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

 • na jaře 2019 pro školní rok 2019/2020 - Omíkron
 • na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 - Pí
 • na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 - Ró
 • na jaře 2025 pro školní rok 2025/2026 - Sigma
 • na jaře 2027 pro školní rok 2027/2028 - Tau
 • na jaře 2030 pro školní rok 2030/2031 - Ypsílon
 • na jaře 2031 pro školní rok 2031/2032 - Fí

Soubory