Informační systém

Prostřednictvím informačního systému Přírodní školy (Edookit) můžete přistupovat k vašemu profilu, kde je možné sledovat aktuální rozvrh, omlouvat docházku, sledovat zadání domácích úkolů a nově i zjišťovat studijní výsledky (včetně podmínkových předmětů).

Aplikace pro mobilní telefon:

  • Nainstalujte a vložte ID školy: prirodniskola
  • Zadejte své přihlašovací údaje.
  • Nastavte si číselný PIN pro zamykání aplikace

V případě potíží, dotazů nebo ztráty přihlašovacích údajů se obracejte na Štěpána Macháčka.

 

Odevzdávání expedičních prací

Sborníky a další výsledky expedičních prací odevzdávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Odevzdávání profilových prací a jejich záměrů

Ve školním roce 2018/2019 jsou aktivní tyto formuláře pro odevzdání hotové profilové práce nebo jejího námětu:

Hotové profilové práce je nutné odevzdávat osobně s vedoucím práce ze školního Google účtu.
Termíny a další podrobnosti k profilovým pracím najdete na profilu vaší třídy ve speciální záložce.