Profilová práce | vyšší stupeň

Instrukce k profilové práci, její vzhled a další informace najdete v tomto dokumentu
Ostatní náležitosti konzultujte se svým vedoucím práce.

Nabízíme video návod formátování profilové práce.

 

Důležité termíny

 

Stav vaší práce můžete sledovat v tabulce níže:

Jednotlivé kroky v postupu práce doporučujeme v tabulce průběžně sledovat. 
V případě, že zde vidíte nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím svého vedoucího práce.

Zobrazit tabulku na celé obrazovce.