Distanční studium

Během distančního studia online videohodiny celé třídy probíhají v jedné konferenční místnosti (kromě dělených jazyků). Časy hodin a předměty odpovídají běžnému rozvrhu.

Samostatná práce do hodin je zadávána výhradně na Google Clasroom, kam od učitelů dostáváte zpětnou vazbu a hodnocení vaší práce v hodinách.  Výsledky podmínek jsou zapisovány do Edookitu.

 

Skupinová práce v rámci hodin: Ksí

Tyto konfereční místnosti slouží skupinové práci v rámci hodin, pokud vás k tomu učitel vyzve.