Profil skupiny

Třídním učitelem je František Tichý.

Ksí v kvintě

 

Ksí na konci sekundy.

 

Ksí na začátu primy na Úvodním výjezdu.