Profil skupiny

Třídní učitelkou je Štěpánka Čiperová.

Ksí na konci sekundy.

 

Ksí na začátu primy na Úvodním výjezdu.