Profil skupiny

Třídní učitelkou je Štěpánka Čiperová.

Ksí na začátu primy na Úvodním výjezdu.