Výsledky testu A9 -ZSV

Vážení,

vpříloze se nachází tabulka s vašimi výsledky. Upozorňuji naléhavě ty z vás, kdož jste test nepsali, vyzvedněte si jej u pana profesotra Macháčka a dopište!!!

mh