Tisková zpráva: Studentský happening Pořád tu ještě jsme!

Tisková zpráva: Studentský happening Pořád tu ještě jsme! připomněl rok trvající distanční výuku a vyzval ministra zdravotnictví k podpoře venkovního vyučování

Studentská iniciativa Dostaňte nás ven! uspořádala ve čtvrtek 11. března v 9 hodin na Palackého náměstí happening s názvem Pořád tu ještě jsme!, konaný v den ročního výročí uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19. Zástupci iniciativy shromáždili přibližně dvě stovky výtvarných prací žáků z různých škol, kterými ozdobili prostor před ministerstvem zdravotnictví. Tváře žáků nahradily jejich osobní účast na happeningu, která nebyla možná kvůli probíhajícím protiepidemickým opatřením. Organizátoři předali ministru zdravotnictví společně s obrázky i dopis, ve kterém navrhli vládě konkrétní úpravy v opatřeních, které by mohly zmírnit negativní dopady vládních nařízení na školní výuku.

Úpravy by umožnily školám a učitelům venkovní aktivity ve formě třídnických hodin nebo skupinového doučování bez ohledu na to, jak bude probíhat harmonogram návratu žáků všech škol k prezenční výuce. Venkovní vyučování by nevyžadovalo zajištění systému testování žáků a jeho podmínkou není ani dokončené očkování učitelů, protože by se jednalo o dobrovolné formy výuky pro školy, které o to mají zájem.

O happening projevila zájem řada médií. Podrobnosti k záměru organizátorů a objasnění jejich požadavků jsme zveřejnili v předchozí tiskové zprávě 8. března. Je patrný také z průvodního dopisu, adresovaného ministru zdravotnictví Janu Blatnému, který přikládáme.

 

Mediální ohlasy

za iniciativu Dostaňte nás ven

Jaroslav Najbert
Gymnázium Přírodní škola