Studentský happening Pořád tu ještě jsme! | tisková zpráva

Studentský happening Pořád tu ještě jsme! oživí dětskými tvářemi Palackého náměstí

Studentská iniciativa Dostaňte nás ven! pořádá ve čtvrtek 11. března v 9 hodin na Palackého náměstí happening s názvem Pořád tu ještě jsme! Happening konaný v den ročního výročí uzavření škol má upozornit na naléhavou situaci ve školství, zasaženém protiepidemickými opatřeními. Žáci několika škol připravili autoportréty toho, jak vypadá jejich distanční výuka. Tváře žáků nahradí jejich osobní účast a připomenou, že se jedná o konkrétní osoby zasažené každodenní distanční výukou a sociální izolací. Organizátoři portréty vyvěsí na náměstí a jejich kopie předají ministru zdravotnictví společně s dopisem, ve kterém navrhnou vládě konkrétní úpravy v opatřeních, které by mohly zmírnit negativní dopady vládních nařízení na školní výuku.

„Bez několika týdnů se v podstatě celý rok druhý stupeň základek nebo střední školy učí distančně. Ve srovnání s evropskými zeměmi patříme k zemím, kde epidemii odnesli žáci nejvíce. Chápu, že prioritou vlády při omezování kontaktů jsou firmy a jejich kontrakty, ale těžce se s tím jako pedagog i jako rodič smiřuji,” vysvětlil jeden z hlavních impulzů pro happening učitel Gymnázia Přírodní škola Jaroslav Najbert.

U příležitosti výročí uzavření škol požadují organizátoři happeningu, aby ministerstvo školství umožnilo alternativní formy výuky, vhodné pro postupné uvolňování protiepidemických opatření. Například, aby umožnilo venkovní učební aktivity, jako jsou třídnické hodiny nebo skupinové doučování.

„Chtěl bych už jít ven z bytu a setkávat se s kamarády. U počítače trávíme většinu dne. To, že nemůžu jít se spolužáky ven, aniž bychom něco porušovali, mě ubíjí. Byl bych rád, kdybychom se aspoň nějakým způsobem mohli scházet. Doufám, že s tím vláda něco udělá,” doplňuje pohled žáků student sekundy Josef Arnot.

Povolení venkovních aktivit při dodržení platných nařízení umožní třídním učitelům i školním psychologům pracovat s dětmi, které strádají vinou vládních opatření a chybějících psychosociálních podnětů. Usnadní i práci s dětmi, které mají specifické vzdělávací potřeby, připravují se na přijímací zkoušky nebo vypadly ze systému distanční výuky.

„Uvědomujeme si, že situace pandemie je skutečně vážná. Nemůžeme však přehlížet, že na děti a mladé lidi má téměř rok trvající izolace závažné dopady, ze kterých se bude jen velmi těžko hledat cesta ven. Chceme, aby vláda přestala děti přehlížet a měla jejich zdravý vývoj mezi svými prioritami, “ říká Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy, která iniciovala petici „Nesmíme obětovat děti“, na níž požadavek navazuje.

Petici podpořilo již více než 15 000 petentů a byla předána ministrovi školství, zdravotnictví i předsedovi vlády. Pohyb venku nevyžaduje od žáků ani učitelů povinné testování nebo očkování, jejichž příprava a realizace jsou administrativně i organizačně náročné.

„Na rozdíl od plošného návratu do škol nabízíme možnost, kterou by využily jen školy nebo učitelé, kteří o to budou mít zájem. Nestála by nic, ale o to víc by pomohla okamžitě a bez většího rizika. Možná právě pro jednoduchost nebyla tomuto požadavku dosud věnována pozornost,” doplnil ředitel Přírodní školy František Tichý.

Více informací k iniciativě Dostaňte nás ven.

Happening doprovodíme samostatnou tiskovou zprávou kolem čtvrtečního poledne.

 

Kontaktními osobami jsou:

  • Mgr. František Tichý, ředitel Gymnázia Přírodní škola, tel. +420 603 995 726;
  • PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D., učitel občanské výchovy, tel. +420 724 281 351;
  • Josef Arnot, žák sekundy, tel +420 772 728 712