Tisková zpráva: Nesmíme obětovat děti – předání petice ministru

Ve středu 17. února byla k projednání na MŠMT předána petice „Nesmíme obětovat děti – žádáme vládu, aby školství zařadila mezi své nejvyšší priority“, pod kterou bylo k tomuto datu podepsáno více než 15 000 signatářů.

Ve čtvrtek 18. února se uskutečnilo online setkání zástupců petičního výboru a panem minstrem Robertem Plagou. Panu ministrovi byly tlumočeny všechny důležité požadavky, především naléhavý apel, aby ministerstvo a vláda co nejdříve školám za jasně definovaných protiepidemických opatření umožnila alespoň 1x za týden setkání třídních kolektivů ve VENKOVNÍM PROSTORU (v parku, lese, hřišti) alespoň na jednu hodinu (forma třídnické hodiny). Podobně pak organizaci venkovních schůzek volnočasových organizací. 

Tato setkání by v epidemicky bezpečném režimu zajistila nejen nezbytnou socializaci dětí, ale umožnila i včasné podchycení případných psychických a vzdělávacích problémů dětí a mladých lidí.

Zároveň by tato možnost pomohla dětem postiženým domácím násilím, dětem – cizincům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ad., a výrazně by pomohla i k zlepšení psychické kondice pedagogů.

Rozumíme obtížnosti řešit systémový a celoplošný návrat žáků do škol. Je nicméně možné touto formou okamžitě umožnit učitelům alespoň částečně pracovat s žáky, kteří to potřebuji, při zachování stávajících nařízení, právě v rámci venkovní aktivit.

Pan ministr se s obsahem petice i většinou požadavků ztotožnil, nicméně zdůraznil, že není v jeho kompetenci o těchto věcech rozhodnout a odkázal autory petice na pana ministra zdravotnictví.

 

kontakty: 

  • Mariana Čapková - Mariana.Capkova@praha.eu
  • Jaroslav Najbert - najbert@prirodniskola.cz

 

Tisková zpráva ze dne 18. 2. 2021

 

Další informace: