Profilové práce ve školním roce 2018/2019

Věnujte pozornost aktualizovaným informacím k profilovým pracím, které v letošním školním roce odevzdáváte, a které jsou předpokladem k postupu do vyššího stupně studia. 

Rovněž upozorňujeme, že 27. září proběhne kontrolní den profilové práce. Do té doby musíte rozepsané texty odevzdat ke kontrole vedoucímu práce a svůj dosavadní postup prezentovat.

Věnujete pozornost dalším termínům a podrobnostem, které najdete na třídním profilu v záložce profilová práce.

V průběhu formátování a dokončování si pozorně přečtěte obecné instrukce, jak má profilová práce vypadat.

Průběh plnění pak můžete sledovat a kontrolovat v tabulce na stejné stránce.