profilova-prace-3

Profilová práce

Instrukce k profilové práci, její vzhled a další informace najdete v tomto dokumentu.
Ostatní náležitosti konzultujte se svým vedoucím práce.

 

Důležité termíny

  • 20. září 2018
    Kontrolní den profilové práce - prezentace dosavadních výsledků

  • 25. října 2018
    Odevzdání profilové práce vedoucímu práce ke kontrole (podmínka pro připuštění k listopadovému odevzdání)

 

Stav vaší práce můžete sledovat v tabulce níže:

Jednotlivé kroky v postupu práce doporučujeme v tabulce průběžně sledovat. V případě, že zde vidíte nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím svého vedoucího práce.


Zobrazit na celé obrazovce.