Přijímací řízení | 2022/23 otevřeme pouze sekundu

Rádi bychom vás informovali, že na základě rozhodnutí správní rady a vedení školy pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat pouze studenty do sekundy osmiletého studia. Přijímací řízení do primy osmiletého studia pro tento školní rok mimořádně neproběhne. Důvodem je ustálení dynamiky školního kolektivu v kontextu nepravidelného otevírání nových ročníků.

To znamená, že se k přijímacím zkouškám do sekundy ve školním roce 2021/2022 mohou hlásit žáci, kteří příští školní rok budou ukončovat 6. ročník ZŠ, resp. primu víceletého gymnázia.

Kompletní informace k přijímacímu řízení zveřejníme nejpozději během září. Stejně tak budou vypsány termíny a forma dnů otevřených dveří.

Další přijímací řízení do primy osmiletého studia by pak mělo proběhnout pro školní rok 2023/2024. Díky těmto změnám bychom měli otevírat novou primu každý druhý rok.