Mí OV podmínka A2 zadání

A2 Rodinný rozpočet

V návaznosti na práci ve škole bude výstupem podmínky A2 sestavení a zhodnocení rodinného rozpočtu. Své domněnky z hodiny nyní porovnejte s reálnými příjmy a výdaji vaší rodiny. Pracujte s průměrnou částkou na jeden měsíc (v případě jednorázových příjmů/výdajů v roce tedy vydělte celkové číslo dvanácti).

Pokud některé údaje o vašich rodinných financích považujete za příliš citlivé, nemusíte je vyplňovat. Není důležité vyplnit rozpočet do koruny přesně, ale porozumět jednotlivým poměrům. Jako alternativa se proto nabízí sestavení rozpočtu bez využití konkrétních částek, ale s vyplněním procent (např. na jídlo naše rodina měsíčně průměrně vydá 8 % příjmů, ušetřit jsme schopní 15 % příjmů apod.).

Při tvorbě podmínky vycházejte z tabulky v příloze.

Termín odevzdání: 27. října.