Mí Literatura dějepis

Vyberte si ze seznamu knihu, přečtěte ji a vypracujte otázky. Pokud jste si vybrali knihu, která není na seznamu, je nutná konzultace.