Mí - ČJ - úkol 7

Sloh:

Vaším úkol je dopsat příběh, ze kterého znáte jen část - samozřejmě na základě vaší fantazie. 
Kluci a dívky mají rozdílné zadání.

Dívky:

V příloze najdete části textů - s textem 1 a 2 jsme pracovali na hodině. Vaším úkolem je vybrat si buď text 3a nebo 3b - a napsat příběh tak, abyste daný text použily v průběhu psaní příběhu, tedy někdy mezi začátkem příběhu a jeho koncem.
Text nechte v té podobě, v jaké je zadán, nijak ho neupravujte.

Součástí příběhu musí být osnova. Text by měl být dlouhý min. 1/2 A4.

 

Kluci:

Vzhledem k tomu, že jsme při hodině řešili jiné důležité věci a nedostali jsme se k samotné výuce, bude pro vás zadání úkolu obsáhlejší, abyste dohonili, co jsme nestihli.

Napíšete 3 příběhy - každý příběh by měl mít rozsah min. 1/2 A4.
Zde je zadání (výchozí texty posílám v příloze):

Text 1: Znáte začátek příběhu, vaším úkolem je ho dokončit.

Text 2: Znáte konec příběhu, vaším úkolem je napsat, co textu předcházelo.

Text 3a nebo 3b (můžete si vybrat podle chuti): Napište příběh tak, abyste daný text použili v průběhu psaní příběhu, tedy někdy mezi začátkem příběhu a jeho koncem.

Texty nechte v té podobě, v jaké jsou zadány, nijak je neupravujte.

VŠECHNY VAŠE TEXTY MUSÍ MÍT OSNOVU!

 

Dokdy? Své úkoly (dívky i kluci) doneste v pondělí 2. listopadu (hodina mluvnice)