Lambda - ZSV - test A9

V úterý 10.5. bude test z podmínky A9 Sociální fenomény a procesy

 

V testu bude:

sociální změna, faktory sociální změny - pohledy jednotlivchý sociologů, konflikt, krize, pokrok, revoluce, evoluce, teorie vývoje - cyklický a lineární

adaptace, asimilace

vývoj společnosi - archaická, trediční, moderní, postmoderní

industrializace, urabnizace, sekularizace, individualizace

Proměna české společnosti po roce 1989 - beztřídní spol., statusová struktura, statusové symboly, mobilita, konzistentní status, inkonzistentní, porodnost, úmrtnost

 

Mate tu prezentaci, ale bude nutné je doplnit poznámkami z hodin v prezentaci není vše, co jsem k tomu říkala.

tady je odkaz na texty, které jsme dělali v hodinách a na prezentaci paní Kovářové vývoj společnosti.

http://www.obcankari.cz/edukacni-material-vyvoj-spolecnosti