Lambda - matematika - dú2

Na úterý 29. září vypracujte domácí úkol č. 2. Jeho zadání je níže ke stažení, každý student má vlastní zadání. K tomu navíc do školního sešitu (pokud jste nestihli vyřešit na hodině) vypracujte příklady 2 a 3 z papíru, který jste dostali na hodině. Jedná se o dvoustránku z učebnice str. 46-47. U řešení bude nějaký postup, nejlépe takový, že si u každé množiny vypíšete její prvky.