Lambda Dej A2 zadání polemiky

A2 Vznik nebo vývoj člověka?

Napište polemiku s textem o inteligentním designu, se kterým jsme pracovali v hodině (pro jistotu přikládám níže). Vyberte si z textu tři autorovy argumenty či tvrzení a uveďte je na pravou míru či doplňte souvislosti, kterými je zpochybníte nebo vyvrátíte. Doporučuji přečíst si nezkrácenou verzi (odkaz je na konci textu). Vaše argumenty musí být podloženy relevantním zdrojem, který uveďte. Relevantní zdroj není wikipedie (nepiště tedy „na wikipedii se píše"), nicméně můžete wikipedii použít jako rozcestník pro hledání dalších zdrojů.
Rozsah: dvě A4 (3600 znaků s mezerami).
Termín odevzdání: 27. října ve škole.