Lambda - ČJ - úkol 6

Mluvnice:

Úkol má 2 části:

1. Výpisky z učebnice str. 100, kapitola "Vývoj českého pravopisu" (v pondělí 2.11. budeme psát na toto téma krátký test).

2. V příloze najdete 2 pravopisná cvičení - v jednom určujete velká/malá písmena, ve druhém doplňujete do vět chybějící čárky.

Dokdy? pondělí 2. listopadu (hodina mluvnice)