Lambda - ČJ - úkol 11

Literatura

Na hodině jsme četli text z Homérovy Odyssey, který zachycoval situaci námořníků před vjezdem do úžiny, kde na ně čekaly stvůry Skylla a Charybdis (text najdete v příloze).

Vaším úkolem je dokončit daný příběh se Skyllou a Charybdou (příběh znáte, můžete se inspirovat i Homérovým textem, ale nekopírujte ho). Vlastními slovy příběh průjezdu nebezpečnou úžinou dokončete a použijte při tom obrazná pojmenování, která jsme probírali na hodině a která vymyslíte (personifikace, metafora, přirovnání, epiteton - každý básnický prostředek použijte alespoň dvakrát). 

Text můžete vést v podobném dobovém duchu jako je původní přeložený Homérův text, nebo ho převeďte do současné češtiny.

Text je možné psát ve verších i jako souvislý text (rozsah min. 1 A5).

Dokdy? čtvrtek 18. února (hodina literatury)