Ksí - OV - B2

B 2 Naše obec v proměnách času – závěrečná písemná práce 

Datum odevzdání začátek května 2018. Konzultace kdykoli jsem ve škole. Prezentace před třídou proběhne pravděpodobně v hodině 11. nebo 18. 5. 2018. Jde o celoroční práci, času je dost, není třeba to hned odevzdávat :-)

Zadání: podle jednotlivých položek do portfolia a toho, co budeme probírat celý rok na hodinách, zpracovat práci o obci, kde bydlím. Zároveň je nutné pracovat s literaturou popřípadě s webovými stránkami, nebo pamětníky.

Rozsah: 3 - 5 str. na PC (může být i v ruce)

Jednotlivé kapitoly:

úvod - proč práci píšu, o čem se chci dozvědět

kapitoly: (nemusí obsahovat vše, jde také o váš výběr)

Přírodní podmínky (nějaká přírodní rezervace, parky, typ krajiny atd.). Historie obce, významní rodáci, tradice, svátky a jejich slavení.Významné budovy a další kulturní památky. Aktuální problémy obce, kulturní život, sport. Etymologie (původ) názvu obce, znak obce. Místní pověsti. A další, co vás napadne. Fotografie a další případně přílohy. Vyberte hlavně to, co vás zajímá.

Závěr: co jsem zjistil, zhodnocení přínosu práce, jak se mi to líbilo

Literatura: použité zdroje informací

Jak má vypadat úvodní strana a další náležitosti naleznete v příloze Závěrečná práce.

Připomínám, že práci píšou děti a já budu hodnotit jejich výkon - vzhledem k jejich možnostem.