Kappa - zsv - test A7

V testu A7 veřejné právo bude:

ještě ze soukromého práva - občanské soudní řízení

trestní právo - co je to trestní zákoník, řád, trestný čin, tresty - druhy a výše trestů, trestní odpovědnost, trestní řízení,

správní právo - co je to státní správa, orgány obce, měst, krajů, správní řízení, přestupek

 

P.S. pokud budete mít alespoň dvě podmínky z A5 - A7 za C tak dostanete automaticky A8, pak potřebujete ještě 3 B podmínky - celkový počet snížen na 11.

Tak posílejte, domlouvejte ještě dost z vás 3 B podmínky nemá.