Inventura demokracie - zadání

Milá Lambdo, v přiloženém souboru jsou uvedeny a shrnuty všechny informace k podmínce B1. Čas k zahájení zpracování nastal. Ať se vám práce daří. Těším se na vaše výstupy. mh