PODPORUJEME: dětský pěvecký sbor Čhavorenge

Vážení rodiče, milí studenti, přátelé školy,

obracíme se na vás s informací, která nás nenechává klidné, a s malou prosbou, která se k ní váže.

Asi před třemi týdny nás ve škole navštivil romský dětský pěvecký sbor Čhavorenge, který má kolem šedesáti členů a pod vedením Idy Kellarové účinkuje již od roku 2011 s Pražskou komorní filharmonií na různých místech v České i Slovenské republice.

ZVEME VÁS: Koncert pro Čhavorenge aneb děti dětem | pondělí 24. dubna, 18:30

 

Koncertovali již s různými filharmoniemi v Česku i v zahraničí (například se Sintskou filharmonií z Frankfurtu nad Mohanem na galakoncertu Menuhin Festivalu ve švýcarském Gstaadu, s Hradeckou Filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů (Zlín) a zatím jejich největší koncert se konal 17. 11. 2014 při příležitosti Mezinárodního dne studentstva ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze).

Jedná o děti romského původu z mnoha koutů České i Slovenské republiky, které jsou ze sociálně slabých rodin, městských ghett, vyloučených lokalit, romských osad a dětských domovů. Každoročně mají v létě čtrnáctidenní soustředění, kde se všichni sejdou a společně i s Pražskou komorní filharmonií nacvičují romské (obvykle několikahlasé) písně.

Na toto soustředění však potřebují určitou finanční podporu. Každoročně jim byl vyplácen grant. Letos o něj opět požádali, ale bohužel jim byla tato finanční podpora zamítnuta.

My bychom je rádi podpořili, aby se mohli i letos v létě opět sejít a společně nacvičit zase nový repertoár. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku, do které je možné přispět a která bude financovat právě letní soustředění. V rámci této sbírky připravujeme "Běh pro Čhavorenge", který se bude konat zřejmě na konci března či v průběhu dubna a také "Koncert pro Čhavorenge", kdy výtěžek z dobrovolného vstupného půjde do této sbírky.

Budeme velmi rádi za jakoukoli podporu.

Přispět je možné zde:
název účtu: Miret - Romano drom (pište do zprávy pro příjemce: "Pro Čhavorenge")
Číslo účtu: 107-639 2910 237/0100 
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Pokud se rozhodnete finančně podpořit letní soustředění romského dětského pěveckého sboru Čhavorenge, pošlete prosím zprávu na email tichy@prirodniskola.cz s výší částky, kterou jste poslali na účet Miret (pro Čhavorenge). Děkujeme.

Vaše dary budou použité na cestovné, ubytování a stravu, které je pro Čhavorenge finančně nejvíce náročné vzhledem k počtu členů v pěveckém sboru z různých koutů České a Slovenské republiky. Práci s dětmi ve sboru dělá Ida Kellarová i její spolupracovníci bez nároku na honorář.

 

S přáním krásného dne

za studenty a učitele Gymnázia Přírodní škola

František Tichý a Bára Kadlecová