Franta a Karel na skále

Vedení školy a rady

Ředitel školy (statutární orgán):

Mgr. František Tichý

 

Zástupce ředitele:

RNDr. Marek Matura. Ph.D.

 

Školská rada:

skolskarada@prirodniskola.cz
členové volení zákonnými zástupci studentů: Mgr. Lucie Bukovská, PhDr. Ing. Michal Nekvasil, Ph.D
členové volení učiteli: PhDr. Jaroslav Najbert, RNDr. Marek Matura PhD.
členové volení zřizovatelem: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph.D, Miloslav Voves

 

Správní rada:

Ing. Ivana Kudláčková (předsedkyně), DiS. Jan Švarc, Zoja Sedláčková

 

Dozorčí rada:

Ing. Mgr. Petr Martiška; Ing. Dana Pražáková, PhD.; Ing. Vojtěch Barták, PhD.

 

Zakladatel:

Mgr. František Tichý