Expedice Tepelsko 2019

Návrat na červnovou v pořadí již 26. výzkumnou expedici Přírodní školy. Tolik míst, tolik zážitků a rozšiřující se obzory. Expedice je každoroční měsíční projekt, během kterého studenti pracují ve věkově smíšených skupinách na výzkumu. Samotná terénní výzkumná část trvá dva týdny. Výstupy těchto prací jsou sborníky jednotlivých skupin, filmy a shrnující časopis.