Výjezd na Paseku (Vyskytná) 2017

Návrat do společenství a atmosféry krajiny Vysočiny a výjezdu na Paseku na přelomu dubna a května.