Putování z Prahy na Říp

Tradiční dobrovolné putování z Prahy na horu Říp se odehrává již mnoho let na konci června. Trasa dlouhá 50 km vždy všechny prověří a člověk získá možnost opět se překonat.