Adaptační výjezd Ný do Svatého Jana pod Skalou

S našimi novými primány jsme vyrazili na Adaptační výjezd, kde jsme si společně užili spoustu legrace. Nýání si vyzkoušeli, jaké je to pracovat ve skupinách, a jak moc je důležitá spolupráce. První den jsme se v rámci hry dostali do rukou Faraona a byli jsme jeho zajatci. V sobotu náš čekal výlet do lomu a ke křížku.Odpoledne nás čekala výzkumná miniexpedice, pomohli jsme se sběrem jablek a mytím oken a večer zakončila vzpoura proti Faraonovi a jeho vojskům. Vše vyvrcholilo inaugurací Nýánů mezi studenty Přírodní školy. Od rána v neděli jsme byli na nohou, proběhla prezentace výsledků z miniexpedice a stavění lodiček.