ZVEME VÁS: Prezentace výsledků Expedice Ralsko 2018

Zveme všechny rodiče, přátele, příznivce i bývalé studenty na veřejné prezentace studentských výzkumů v krajině "Expedice Ralsko 2018". Studenti představí výsledky svých výzkumů, na kterých pracují ve věkově smíšených skupinách v průběhu června.

čtvrtek 28. června 2018 od 17 hodinu
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 

Těšíme se na vás.

Event on Facebook

Výzkumy realizované v letošním roce v Ralsku:

 • Biologický a chemickofyzikální průzkum kráterů vytvořených dopadem střel 
  na vojenské střelnici zaniklého vojenského prostoru Ralsko
 • Odkouzlené festivity: proměny svátečního času v 2. polovině 20. století
 • Rozšiřování povědomí o první pomoci a častých smrtelných onemocnění na Českolipsku
 • Experimentální tavba železné rudy v malé redukční peci
  Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy
 • Zpravodajská redakce Expedice Ralsko 2018
 • Výtvarné instalace jako připomenutí zaniklých lidských obydlí v bývalém vojenském prostoru Ralsko
 • Tvorba digitálního modelu centra Bělé pod Bezdězem a jeho 3D tisk
 • Dokumentace zaniklých vesnic v oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko
 • Sar sal? aneb Gadžové a Romové
 • Průzkum veřejného mínění na téma migrace a život v blízkosti detenčního centra

Expedice se koná na konci každého školního roku. Studenti se jí mohou zúčastnit pouze tehdy, pokud včas splní dílčí průběžné zkoušky a úkoly, tzv. "podmínky" za celý školní rok ve všech vyučovacích předmětech. Během tohoto projektu studenti ve věkově smíšených skupinách pracují více než měsíc na vlastním výzkumném projektu. Každoročních šest až osm témat spojuje určitá část Česka, kde probíhá terénní dvoutýdenní část Expedice. Studenti si sami vybírají či přímo navrhují téma, kterému se budou věnovat, a témata jsou velmi pestrá – od čistě přírodovědně zaměřených až po spíše umělecké či prožitkové práce. Častá je i příprava a realizace výukových programů pro místní děti.

 • Aktuální dění z Expedice můžete sledovat na našem InstagramuFacebooku pod hastagem #expediceralsko2018.
 • O dění na letošní expedici pravidelně přináší zpravodajství i jedna ze skupin na webu Expediční reportér.
  "Reportéři" nahlédnou do zákulisí každodenního života skupin a budou přinášet fejetony, reportáže, 
  rozhovory s lidmi napříč celým projektem od studentů přes kapitány skupin až po učitele.

Přírodní škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.