ZVEME VÁS: Prezentace výsledků Expedice Tepelsko 2019

Zveme všechny rodiče, přátele, příznivce i bývalé studenty na veřejné prezentace studentských výzkumů v krajině "Expedice Tepelsko 2019". Studenti představí výsledky svých výzkumů, na kterých pracují ve věkově smíšených skupinách v průběhu června.

čtvrtek 27. června 2018 od 17 hodinu
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 

Těšíme se na vás.

Program:

  • Klášter jako kasárna: pobyt československé armády v klášteře Teplá 1950-1978
  • Biologický a archeologický průzkum zaniklých staveb a vodních zdrojů a Tepelsku
  • Průzkum spokojenosti náctiletých v Mariánských Lázních, Teplé a Toužimi
  • Život na statku
    přestávka
  • Optimalizace alternativních metod chemické analýzy vod minerálních pramenů pro využití ve výuce chemie
  • Průzkum vodní bilance v povodí horního toku řeky Teplé
  • Hradební kaple jinak

Expedice se koná na konci každého školního roku. Studenti se jí mohou zúčastnit pouze tehdy, pokud včas splní dílčí průběžné zkoušky a úkoly, tzv. "podmínky" za celý školní rok ve všech vyučovacích předmětech. Během tohoto projektu studenti ve věkově smíšených skupinách pracují více než měsíc na vlastním výzkumném projektu. Každoročních šest až osm témat spojuje určitá část Česka, kde probíhá terénní dvoutýdenní část Expedice. Studenti si sami vybírají či přímo navrhují téma, kterému se budou věnovat, a témata jsou velmi pestrá – od čistě přírodovědně zaměřených až po spíše umělecké či prožitkové práce. Častá je i příprava a realizace výukových programů pro místní děti.

Přírodní škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.