ZVEME VÁS: Prezentace výsledků Expedice Tepelsko 2017

Zveme všechny rodiče, přátele, příznivce i bývalé studenty na veřejné prezentace studentských výzkumů v krajině "Expedice Tepelsko 2017". Studenti představí výsledky svých výzkumů, na kterých pracují ve věkově smíšených skupinách v průběhu června.

čtvrtek 29. června, 17:00
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

Letošní témata: Hrad a záměk Bečov, Krajinná archeologie, Kostely v okolí Kláštra Teplá, Geodetická zaměřování, Program pro školy v prostorách Klášter Teplá a Hroznatovy akademie, Odpady v přírodě v okolí Teplé, Biologický průzkum rybníků, Minerální prameny

Event on Facebook

Těšíme se na vás.

#expedicetepelsko2017