ZVEME VÁS: Prezentace Javořická vrchovina

Zveme vás na veřejné prezentace studentských výzkumů v krajině "Expedice Javořická vrchovina 2015". Studenti představí výsledky svých výzkumů, na kterých pracovali ve věkově smíšených skupinách od počátku června.

Event on Facebook

Těšíme se na vás v úterý 13. října v 17:00 
v Přírodní škole (Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7, 4. patro).

Seznam témat:

  1. Školství na Slavonicku před rokem 1989
  2. Průzkum vhodnosti prostředí pro výskyt vybraných vodních ptáků na rybnících Javořické vrchoviny
  3. Dokumentace zdravotního stavu smrčin a bučin v jižní části Javořické vrchoviny s důrazem na možnost obnovy přirozeného porostu
  4. Kostely vyprávějí aneb tři krát tři pohledy z Dačičckého kraje
  5. Dokumentace vodní mlýnů
  6. Zapomenuté zámecké perly jižních Čech, dokumentace historie a architektury drobných sídel na Javořické vrchovině
  7. Průzkum čistoty vody ve vybraných tocích obcí Javořické vrchoviny
  8. Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování